Fangalana relever de note

Accueil|Fangalana relever de note
Education | Attestation d’études | Ar
Date: Mai 2016 , Haute Matsiatra – Fianarantsoa I | Rapport #1632

Nangala relevé de note aho, nefa hatramin'izao mbola tsy azoko ihany. Averimberindreo foana aho, izy koa tsy miteny na mila vola na tsia, ary izaho kpoa mody fanina.

Le citoyen n’a pas demandé à ce que le rapport soit partagé

Laissez un commentaire